13 kwi

Ubezpieczenia na życie

Każdego roku w Polsce dziesiątki, o ile nie setki tysięcy osób decyduje się na wykupienie ubezpieczenia na życie. Dlaczego? Bez wątpienia dlatego, by w razie nieszczęśliwych wypadków lub problemów zdrowotnych zabezpieczyć finansowo siebie i najbliższych.

 

Bitwa o klientów

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe tak walczą, aby zdobyć klientów? Każdy dodatkowy klient to dla towarzystw ubezpieczeniowych dodatkowy zysk, ponieważ ubezpieczenia nie są za darmo. Aby zachęcić klientów do ich kupowania, projektuje się coraz to ciekawsze programy ubezpieczeń, łączące w sobie podstawowe ubezpieczenia z najróżniejszymi kombinacjami umów dodatkowych. Do ubezpieczeń podstawowych należą:

•    ubezpieczenia na życie,
•    ubezpieczenia zdrowotne,
•    ubezpieczenia majątkowe,
•    ubezpieczenia gospodarcze i inne.

W Polsce bitwa o klientów tak naprawdę rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy na polski rynek wraz z reformą systemu ubezpieczeń społecznych, weszły największe towarzystwa ubezpieczeniowe z całego świata. W tamtym czasie ubezpieczenia w Polsce nie były tak popularne, rynek był więc chłonny i umożliwiał zawarcie znacznej ilości umów. Teraz sytuacja już się trochę uspokoiła, chociaż zapotrzebowanie na ubezpieczenia nadal istnieje i nic nie wskazuje na to, by miało maleć. W dorosłe życie wchodzi nowe pokolenie, bardziej świadome siebie i swoich oczekiwań od życia, ciągle więc istnieje możliwość pozyskiwania nowych klientów.

Popularność ubezpieczeń na życie

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie ubezpieczenia na życie, można powiedzieć, że jest to najpopularniejsze ubezpieczenie w grupie ubezpieczeń osobowych. Okazuje się bowiem, że ludzie, zapytani o to, co cenią sobie w życiu najbardziej udzielają jednoznacznej odpowiedzi – życie. Wartość mienia, domu czy samochodu, też ma duże znaczenie, lecz mniejsze. Wiele osób, pytanych o te kwestie mówi: Co mi po pokryciu strat spowodowanych przez kradzież samochodu czy mieszkania, jeśli ucierpi moje zdrowie?  Przeważająca liczba osób, zdecydowanych na ubezpieczenie, zastanawia się nad wysokością sumy ubezpieczenia, składki oraz rodzajem opcji dodatkowych, nie poddając w wątpliwość zasadności samego ubezpieczenia.

Możliwe pułapki w umowach ubezpieczeniowych

Decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia na życie musi być dokładnie przemyślana. Zwłaszcza, gdy słyszy się czasem o problemach wynikających z uzyskaniem sumy ubezpieczenia po śmierci bliskiej nam osoby.  W takich sytuacjach firmy ubezpieczeniowe tłumaczą się tym, że osoba ubezpieczona w momencie podpisywania umowy zataiła istotne informacje na temat swoich chorób czy innych problemów zdrowotnych. Dobrze jest więc przyjrzeć się dokładnie Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia, które są integralną częścią polisy ubezpieczeniowej, by wykluczyć w przyszłości takie niespodzianki.

Ogólne zasady zawierania ubezpieczeń na życie

Konstrukcja ubezpieczenia na życie nie jest skomplikowana. Sprowadza się do zasady, że o wysokości składki, opłacanej przez klienta, decydują następujące czynniki:

•    wiek ubezpieczonego,
•    zakres i wysokość ochrony ubezpieczeniowej,
•    czas trwania umowy.

Osoby młode, mające mniejsze prawdopodobieństwo ryzyka chorób i śmierci, płacą niższe składki.

W zasadzie towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują opłacania składki rocznej, istnieje jednak możliwość jej spłaty w ratach półrocznych, kwartalnych, a nawet miesięcznych. Decyzję o sposobie płatności podejmuje klient, jednak warto pamiętać, że w opłata w trybie ratalnym wiąże się z dodatkowym kosztem. W wielu przypadkach istnieje, po pewnym czasie, możliwość odstąpienia od umowy. Zawsze jednak wiąże się to ze stratą włożonych pieniędzy, ponieważ nigdy nie odzyskamy całej kwoty i jednocześnie stracimy przywileje wynikające z posiadania polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie często obwarowane są koniecznością wypełnienia szczegółowej ankiety medycznej, od której uzależnione jest skierowanie nas na dodatkowe badania lekarskie. Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają w ten sposób własny interes, zapobiegając w ten sposób ewentualności ponoszenia większego ryzyka. Badania nie są warunkiem zawarcia każdej umowy ubezpieczenia na życie, często decyduje o tym na przykład wiek ubezpieczonego lub suma ubezpieczenia. Zdarza się i tak, że jeśli klient zatai swój stan zdrowia, a śmierć nastąpi w krótkim okresie czasu od zawarcia umowy, firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty świadczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie 

Kiedy podjęliśmy już decyzję o ubezpieczeniu naszego życia, następnym krokiem jest zrobienie rozeznania na rynku i wybór ubezpieczyciela. Dobrze jest spotkać się z kilkoma agentami, reprezentującymi różne firmy ubezpieczeniowe, by dokładnie zapoznać się z ofertą. Kiedy już zdecydujemy, w jakiej firmie chcemy się ubezpieczyć, na spotkaniu z agentem wypełniamy wniosek o ubezpieczenie wraz z ankietą medyczną. Dokumenty te przesyłane są do działu aktuariatu. Nasze dokumenty trafiają do rąk aktuariusza, czyli specjalisty zatrudnionego przez firmę ubezpieczeniową, który stosując metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, oblicza ryzyko wypadków losowych i wysokość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, wykorzystując znajomość matematyki finansowej, statystki, teorii ryzyka, demografii oraz rachunkowości ubezpieczeniowej.

Po zaopiniowaniu przez aktuariusza naszego wniosku, towarzystwo ubezpieczeniowe przysyła nam polisę, która jest prawnym potwierdzeniem zawartej umowy.

Share this
13 kwi

Dlaczego Warto Ubezpieczyć Siebie I Swój Majątek?

Zdarzenia losowe nie omijają nikogo z nas i prawdopodobnie to tylko kwestia czasu, że życie, pisząc swój scenariusz, postawi nas wobec problemu wiążącego się ze stratą zdrowia albo majątku, nie wspominając o samym życiu. Gdybyśmy znali te scenariusze, gdybyśmy wiedzieli kiedy i co się nam wydarzy, istnienie Towarzystw Ubezpieczeniowych straciłoby zapewne sens. 
Idea wzajemnej pomocy finansowej, leżąca u podstaw powstania ubezpieczeń, zrodziła się dawno temu. Bo ubezpieczenia to przecież nic innego jak umowa wzajemna o pokryciu szkody, w momencie jej zaistnienia, przez wszystkich, którzy do takiej umowy przystępują, tworząc wspólny fundusz reasekuracyjny.

 

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Największym dorobkiem naszego życia jest w przeważającej większości dom lub mieszkanie i w momencie, gdy dochodzi do ich utraty z powodu pożaru lub powodzi nikt nie zaprzecza, że dobrze się stało, że mieliśmy wcześniej wykupioną polisę. Odszkodowanie finansowe za poniesioną stratę staje się szansą na powrót do normalnego życia.

Ubezpieczenie domu jest także ochroną przed skutkami kradzieży czy włamania albo zalaniem przez nieostrożnych sąsiadów i jest to najwyższy odsetek zdarzeń, za które towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania.

W związku z nieuchronnymi zmianami, jakie niesie np. urbanizacja, rośnie także zapotrzebowanie na ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym. Zdarzyć się przecież może, że to my zalejemy sąsiadowi mieszkanie i wtedy takie ubezpieczenie uwalnia nas od nagłej potrzeby wydawania pieniędzy na niezaplanowany cel.

Stare przysłowie mówi, że „wypadki chodzą po ludziach”, dlatego opcja NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków) proponowana często w pakietach ubezpieczeniowych, może stanowić czasem jedyne źródło odzyskania przynajmniej części poniesionych kosztów związanych z wypadkiem w pracy lub w domu.

Przytoczone powyżej przykłady to niewielka część sytuacji, które mogą się nam przytrafić i dlatego warto zawczasu nie tylko myśleć, lecz podejmować działania, prostą drogą zmierzające do wykupienia polisy, gwarantującej nam spokojny sen.

Oczywiście, możemy mieć wątpliwości, bo słyszy się czasem o tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze wypłacają odszkodowania. Tu z pomocą może nam przyjść specjalista: agent ubezpieczeniowy lub broker oraz uważne wczytanie się przed zawarciem umowy w ogólne warunki ubezpieczenia. Rankingi Towarzystw Ubezpieczeniowych pomogą nam natomiast w dobrym wyborze firmy, chociaż i tak końcowa odpowiedzialność za prawidłowo zawarte ubezpieczenie spoczywa po naszej stronie.

Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

Najpopularniejsze w Polsce, znane wszystkim posiadaczom pojazdów mechanicznych, jest ubezpieczenie obowiązkowe OC. Znane jest także dobrowolne ubezpieczenie AC wraz z opcjami dodatkowymi.

Można oczywiście poddawać pod dyskusję wysokość składek ubezpieczenia OC, jednak sama idea zapewne nie budzi niczyjej wątpliwości: ani właścicieli pojazdów ani pieszym, czy innym użytkownikom tak zwanej przestrzeni publicznej.

Warto wiedzieć, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe kalkulują wysokości składek na podstawie ryzyka wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, które w Polsce jest dużo większe niż w innych krajach Europy. Jednakże kierowcy jeżdżący bez wypadów uzyskują od Towarzystw Ubezpieczeniowych daleko idące zniżki, które mogą sięgać nawet 60% podstawy składki ubezpieczenia. W ten sposób towarzystwa ubezpieczeniowe premiują kierowców, którym po prostu opłaca się jeździć bezwypadkowo.

Poczucie bezpieczeństwa w zakresie troski o cenny pojazd skłania właścicieli do wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia AC. Koszty napraw samochodów są stosunkowo wysokie, a do tego dochodzi niska wykrywalność przestępstw związanych z kradzieżami i to są dodatkowe argumenty przemawiające za wykupieniem tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia 

Właściwie każde ubezpieczenie to potencjalna możliwość uzyskania gwarancji finansowej z tytułu strat powstałych w wyniku najróżniejszych zdarzeń życiowych. Dom, mieszkanie czy samochód to bardzo wymierne dobra. Tak naprawdę o życiu człowiek często zapomina i dopiero w obliczu śmierci najbliższych dociera do nas tragedia pozostałej przy życiu rodziny, pozbawionej środków do życia. Szczególnie dzieje się tak, gdy mąż jest jedynym żywicielem niepracującej żony. Wtedy pieniądze z ubezpieczeń osobowych, zwanych też ubezpieczeniami na życie mogą uratować rodzinę przed katastrofą finansową. W przypadku zdarzeń losowych, w sytuacji, gdy koszty leczenia i rehabilitacji stale rosną, naprawdę warto mieć ubezpieczenie. Podstawowym argumentem dla wielu klientów Towarzystw Ubezpieczeniowych, zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń na życie, jest właśnie troska o bliskich, nie o siebie.

Przyszłość finansowa dzieci, samodzielność i niezależność na emeryturze, zabezpieczenie spłaty zobowiązań i wiele innych to główne powody, dla których powinniśmy znaleźć czas na podjęcie stosownych kroków. Polisa ubezpieczeniowa to nie jest jedyny, lecz bardzo ważny element zabezpieczenia finansowego rodziny. Dlatego warto się ubezpieczać

Share this
13 kwi

Ubezpieczenia – Temat, Który Trzeba Przemyśleć

Na Rynku pojawia się coraz więcej firm ubezpieczeniowych, które oferują nam różne polisy. Jednak zanim zdecydujemy się na konkretną, musimy dokładnie przeanalizować naszą sytuację i zdać sobie sprawę, jakiego ubezpieczenia naprawdę potrzebujemy.

 

Co to jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to nic innego jak rodzaj umowy pomiędzy klientem (osobą fizyczną lub prawną) a ubezpieczycielem. Klient zobowiązuje się do regularnego płacenia składek, w zamian za co ubezpieczyciel gwarantuje opiekę i ochronę w przypadku, gdy dojdzie do wydarzenia uwzględnionego w umowie (polisie ubezpieczeniowej). Często zadajemy sobie pytanie czy warto jest się ubezpieczać.

Trudny wybór….

Ubezpieczenia można podzielić (za kodeksem cywilnym) na osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia osobowe to ubezpieczenia na życie oraz drugi rodzaj – od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą konkretnego mienia. Generalnie pokrywają one koszty w wyniku zaistniałej szkody.

Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Wybór nie jest prosty. Dlatego dobry doradca, po rozmowie z klientem powinien mu zaproponować odpowiednią dla niego polisę. Musi przy tym pamiętać o potrzebach, zainteresowaniach i formach aktywności potencjalnego klienta. Tylko w ten sposób jest w stanie dobrze doradzić. Gdy już zdecydujemy się na konkretną polisę musimy wybrać sumę ubezpieczeniową. Warto przede wszystkim dobrze przyjrzeć się swoim dochodom i kondycji finansowej.

Firmy ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw potrzeb klientów i ciągle udoskonalają swoje oferty. Dostępne są ubezpieczenia dla całej rodziny, które chronią współmałżonków i ich dzieci. Główna zaleta to niższa cena, a Polacy nadal rodzinę stawiają wyżej niż karierę, więc te polisy na pewno znajdą wielu nabywców, także wśród młodych klientów. Jest możliwość posiadania kilku polis na życie, ale wtedy musimy płacić także kilka składek. Realna jest także rezygnacja z polisy w każdej chwili. Powinniśmy wtedy otrzymać wypłatę zgromadzonych pieniędzy, ale nigdy nie będzie to 100% zgromadzonych środków.

A co z ubezpieczeniem majątkowym?

Najczęściej ubezpieczenia te dotyczą domu lub mieszkania. Podstawowa polisa ubezpiecza nas przed zdarzeniami losowym, np. pożar. Niestety taka polisa nie ubezpiecza nas np. przed kradzieżą.

Wybór ubezpieczenia trzeba dostosować do swoich potrzeb i zagrożeń, które mogą nas potencjalnie spotkać. Warto wykupić dodatkową polisę ubezpieczającą od kradzieży z włamaniem. Możemy to zrobić tylko, gdy mamy już wykupione podstawowe ubezpieczenie (np. od pożaru).

Powinno się też zwrócić uwagę na wysokość składki, żeby nie doszło do niedoubezpieczenia lub przeciwnego nadubezpieczenia, co może mieć duży wpływ na wysokość wypłacanego odszkodowania.

Nową ofertą są niewątpliwie ubezpieczenia domów w budowie.

Takiemu ubezpieczeniu podlegają głównie budynki mieszkalne, które są w trakcie budowy. Powinno się jednak poszukać polisy, która zabezpiecza też wszystkie materiały i narzędzia budowlane.

Koszty ubezpieczenia

Porównaj ceny ubezpieczeń i zobacz ofertę Liberty Direct aby wybrać najtańsze OC. Często o wyborze ubezpieczenia decyduje jego cena. Na pewno musimy porównać ceny polis dostępnych na rynku, bo mogą się znacznie różnić. Czasami warto zapłacić więcej. Posiadanie wielu polis umożliwia zmniejszenie składek i preferencyjne rabaty. Należy też sprawdzić, czy umowa gwarantuje nam możliwość zmiany wysokości składki. Nigdy nie wiemy, co stanie się w przyszłości z naszymi dochodami, więc warto w ten sposób się zabezpieczyć.

Jedno jest pewne – wybór odpowiedniej polisy, to ważna decyzja, której nie powinniśmy podjąć pod wpływem chwili czy emocji. Trzeba przejrzeć oferty poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych lub spotkać się z dobrym doradcą.

Share this
21 lis

Ubezpieczenia osobowe i życiowe

Ubezpieczenia osobowe i życiowe rozwijały się znacznie wolniej niż, np. ubezpieczenia morskie. Podstawową przyczyną była nieumiejętność kalkulacji składki ubezpieczeniowej, którą można obliczyć na podstawie realnych i trafnych przewidywań ryzyka śmierci, a do tego potrzebna jest statystyka.

 

Na przełomie XVII/XVIII w. zaczęły się rozwijać podstawy matematycznych i statystycznych operacji długookresowych oraz badania nad śmiertelnością i dopiero te badania pozwoliły na rozwój ubezpieczeń na życie. Pierwsze profesjonalne zakłady ubezpieczeń na życie powstały w Anglii. Założone w 1762 r. w Londynie towarzystwo wzajemne Equitable rozpoczęło zawieranie długoterminowych umów ubezpieczeń na życie. Podobne instytucje powstawały także w USA, Francji oraz innych krajach Europejskich. Jednak znaczący rozwój ubezpieczeń życiowych nastąpił dopiero w XIX w., gdy nastąpiła era polityki socjalnej państwa i powstał system ubezpieczeń społecznych.

Początki ubezpieczeń majątkowych, zwłaszcza ogniowych, to wieki od XIV do XVII. Spośród istniejących gildii i cechów w XV w. zaczęły się wyodrębniać różnego rodzaju kasy ogniowe i powodziowe. Ubezpieczenia ogniowe rozwinęły się szczególnie w Niemczech (ze szczególną pomocą państwa), gdzie od końca XVII w. zajmowały się nimi specjalnie utworzone zakłady zwane socjetami. Ubezpieczenia ogniowe opierały się na przymusie ubezpieczeniowym, a powodem ich powstania były wielkie pożary w Anglii i w Niemczech.

Szczególnie ważną tendencją w rozwoju ubezpieczeń była zmiana form działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia prowadzone były wcześniej przez pojedyncze osoby, zajmowali się też nimi bankierzy i finansiści. Z czasem wykształcił się typ zawodowego i komercyjnego ubezpieczyciela. Indywidualni ubezpieczyciele oraz różnego rodzaju lokalne stowarzyszenia i korporacje zostały wyparte przez licznie powstające nowe typy organizacji ubezpieczeniowych o szerszym terytorialnie i rzeczowo zakresie działania, a mianowicie przez instytucje ubezpieczeń wzajemnych, przez zakłady ubezpieczeniowe w formie spółek akcyjnych i przez publiczne zakłady ubezpieczeń. Bardzo aktywnie rozwijała się komercyjna forma prowadzenia działalności ubezpieczeniowej – ubezpieczeniowe spółki akcyjne. Powstały zarówno wielkie i wyspecjalizowane zakłady ubezpieczeń, jak i zakłady reasekuracyjne. Zmniejszenie znaczenia indywidualnych ubezpieczycieli spowodowała powstanie oraz rozbudowę nowych działów, grup i rodzajów ubezpieczeń i to zarówno w zakresie ubezpieczeń osobowych, jak i majątkowych. Poza ubezpieczeniami ogniowymi, morskimi i życiowymi zaczęto wprowadzać ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn, od szkód wodociągowych, ubezpieczenia rolne, kradzieżowe, OC, kredytów itd.

 

Na przełomie XIX i XX wprowadzono ubezpieczenia pokrycia ryzyka gospodarczego, ubezpieczenie hipotek, od spadku kursu papierów wartościowych, od zastoju przedsiębiorstw, a także na wypadek strajku. Nastąpiło dalsze kształtowanie się rynku ubezpieczeniowego. Zwiększała się liczba zakładów ubezpieczeń, wprowadzano nowe rodzaje ubezpieczeń, następował wyraźny wzrost popytu na ubezpieczenia. Rosła także konkurencja między zakładami ubezpieczeń, wyraźnie widać też nierównomierny rozwój ubezpieczeń w poszczególnych regionach świata. Najwyższy stopień rozwoju ubezpieczeń osiągnęły państwa europejskie, Stany Zjednoczone i Japonia.

Share this

© 2015 Ubezpieczenia na życie. All rights reserved.